Core Web Vitals คืออะไร รู้จักกับมาตรฐาน UX ของเว็บ จาก Google

Core Web Vitals คือ มาตรฐานการของประสิทธิภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้กับหน้าเว็บไซต์ หรือเรียกง่ายๆ ว่าการให้คะแนน UX สำหรับเว็บไซต์นั่นเอง

Nokkaew

September 27, 2020