Posts tagged ตอกไข่ รีเทิร์น


BlogRestaurant ReviewReview

[Review] MK ตอกไข่ รีเทิร์น การกลับมาของชุดโคตรคุ้มที่ MK Restaurants เริ่มต้นเพียง 299.-

กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกิน MK~ เพลงติดหูที่ได้ยินทีไรก็ชวนให้อยากกิน MK ทุกครั้ง ซึ่ง MK เขาก็มักจะมีเมนูใหม่ๆ ออกมาให้นักกินอย่างเราๆ ต้องตามไปตำอยู่เสมอ และคราวนี้ MK พาของเด็ดมารีเทิร์นอีกครั้งกับ MK ตอกไข่ รีเทิร์น!!

Read more 0 Comments