[Review] ข้าวแกงถนัดแดก เวอร์ชั่นใหม่ เมนูชุดหลากหลาย จ๊อโคตรปูเด็ด!

อันนี้เป็นข้าวแกงถนัดแดกที่เค้าบอกว่าปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นใหม่ แต่ต้องบอกก่อนเลยว่า ผมมากินข้าวแกงถนัดแดก ครั้งนี้เป็นครั้งแรก เลยเปรียบเทียบให้ไม่ได้ออย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับไหนน้า

Nokkaew

April 6, 2021