[Review] Got to Grill บุฟเฟ่ต์ฮาลาล ปิ้งย่างที่เนื้อดีมาก

Got to Grill เป็นร้านปิ้งย่างโซนกรุงเทพกรีฑา เน้นเรื่องเนื้อและความคุ้มค่า มีสองราคา 699.- และ 899.- เมนูครบที่บุฟเฟ่ต์ราคานี้ควรจะมี

Nokkaew

November 19, 2020